KLUBBEN / MEDLEMMER

Bjørke, Per                               - pbjorke@start.no

Bronken, Sissel                       - sbronken@hotmail.com

Davidson, Per-Arne               - per-arne@brumundkampen.com

Engen, Aage                               - aage@cfmt.no

Gerstenberger, Albrecht      - albrechtgerstenbergerdr@t-online.de

Hommelstad, Hans Fredrik- hhommels@bbnett.no

Ihle, Knut                                   - knutihle@bbnett.no

Karlsen, Nils Arve                  - nkarls@broadpark.no

Lindstad, Klas Erik                 - klas.erik.lindstad@dfs.no

Narmo, Kristin Løfsnes         - kristin@nordiskbedriftsutvikling.com

Røste, Ingeborg                        - ingeborghelenaroste@gmail.com

Sigstad, Aasmund

Skjærstad, Marianne                    maskja2@gmail.com

Skjølaas, Per Steinar                  - per.steinar.skjolaas@gmail.com

Sveen, Knut Gunnar                   - gunnarsveen@hotmail.com

Sveen, Magne                                - svemag2000@hotmail.com

Sætren, Bjørn jr.                           - bjornsaetren@hotmail.com

Westerhaug, Håkon O.              - howester@online.no

Westgaard, Hilde Kristin          - hilde@brumundkampen.com

Ødegård, Halstein                        - halstein.odegard@hotmail.co 

 

                                             MEDLEMMER                                               OPPGAVER

 

STYRET

 

 

President:            Per-Arne Davidson

President elect:    Per-Arne Davidson

Sekretær:     Hilde Kristin Westgaard

Kasserer:             Ingeborg Røste

Past president:     Ingeborg Røste

Programk:          Marianne Skjærstad


 

Oppgaven er å styre klubben i samsvar med Rotarys formål og lover (RI) og egne vedtekter og legge til rette for å nå de mål klubben har vedtatt.

 

 

Komite for

KLUBBADM OG KAMERATSKAP


 

Leder: Håkon Westerhaug

Håkon, Aasmund, Nils Arve

  

 

Oppgaven er å bidra til en effektiv organisasjon. Arrangerer sosiale tilstelninger, utpeker ordensmenn og kvinner

 

Kontaktperson for

UTVEKSLING

 

 

Magne Sveen

 

Oppgaven er å være en evnt students kontaktperson (både den som sendes ut og den vi får inn)

 

Komite for

TRF

INTERNASJONAL, YRKES OG SAMFUNNS

TJENESTE

 

 

Leder: Aage Engen  

Halstein, Albrecht

 

 

 

 

 

Oppgaven er å iverksette tiltak for å støtte TRF (Rotaryfondet) økonomisk, heri Polio Pluss. Koordinering av deltakelse i evnt internasjonale prosjekter. Komiteen er tildelt ansvar for klubbens oppgaver når det gjelder GSE, RYLA, sommercamps og stipendier.

 

Komite for

KOMMUNIKASJON

 

 

Leder: Per Bjørke   


 

 

 

Oppgaven er å planlegge og iverksette tiltak for å informere medlemmene om klubbens aktiviteter, heri serviseprosjekter, og eksternt for å gjøre klubben kjent for omverden. Leder er også Cico i klubben.

 

Komite for

PROGRAM

 

 

Leder: Marianne Skjærstad

Sissel, Halstein, 

 

 

 

 

Oppgaven er å planlegge og organisere programmet for møtevirksomheten gjennom året og sørge for at medlemmene blir kjent med programmet. (Husk egoforedrag, 3min.

klubbsaker, kameratkvelder. ( dager?)

 

Komite for

MEDLEMSKAP

 

 

 

Leder: Bjørn Sætren

Magne, Gunnar, Janos, Knut, Per Arne

 

 

 

Oppgaven er å planlegge og iverksette tiltak for å rekruttere medlemmer og for å beholde medlemmer.

VI OPPMUNTRER GJESTER TIL Å MØTE!

 

 

 

 

Komite for

PROSJEKT

 

 

Per Steinar Skjølaas   leder

Henter inn medlemmer etter behov

 

 

Oppgaven er å fullføre lekeparkprosjektet.

 

 

 

                                 Motto: SAMHANDLING MOT FELLES MÅL                            


Sosiale medier

Møteinformasjon

Møtested: Kilde Gjestgiveri
Adresse: Kildeveien 14
Postnummer: 2340
Sted: LØTEN
Land: NO
Møtedag: Torsdag
Møtetid: 19:00:00
Møtespråk: no


Les merroterende Lenker

Nyheter fra
Rotary International:

Loading RSS...

NORFO - Rotary RSS

Loading RSS...

District - Rotary RSS

Loading RSS...