KLUBBEN / MEDLEMMER/KOMITEER

Bjørke, Per                               - pbjorke@start.no

Bronken, Sissel                       - sbronken@hotmail.com

Davidson, Per-Arne               - per-arne@brumundkampen.com

Engen, Aage                               - aage@cfmt.no

Gerstenberger, Albrecht      - albrechtgerstenbergerdr@t-online.de

Svein Lauritz Haglund           - shaglun@online.

Hommelstad, Hans Fredrikhhommels@bbnett.no

Ihle, Knut                                   - knutihle@bbnett.no

Karlsen, Nils Arve                  - nkarls@broadpark.no

Lindstad, Klas Erik                 - klas.erik.lindstad@dfs.no

Narmo, Kristin Løfsnes         - kristin@nordiskbedriftsutvikling.com

Prytz Borgny                             - opryt2019@gmail.com

Røste, Ingeborg                        - ingeborghelenaroste@gmail.com

Sigstad, Aasmund

Skjærstad, Marianne                    maskja2@gmail.com

Skjølaas, Per Steinar                  - per.steinar.skjolaas@gmail.com

Sveen, Knut Gunnar                   - gunnarsveen@hotmail.com

Sveen, Magne                                - svemag2000@hotmail.com

Sætren, Bjørn jr.                           - bjornsaetren@hotmail.com

Vestgård, Elisabeth                      - elisabeth.vestgard@me.com

Westerhaug, Håkon O.              - howester@online.no

Westgaard, Hilde Kristin          - hilde@brumundkampen.com

Ødegård, Halstein                        - halstein.odegard@hotmail.com

 Presidentens målsetting:  Trivsel og godt miljø, medlemsutvikling og jubileum i 2021      

                                      

 

STYRET

 

 

President:    Bjørn Sætren

President elect:    

Sekretær:         Klas Erik Lindstad

Kasserer:          Ingeborg Røste

Past president: Per-Arne Davidson

Programk.:        Marianne Skjærstad

Medlemsk.:       Håkon Westerhaug

 

Oppgaven er å styre klubben i samsvar med Rotarys formål og lover (RI) og egne vedtekter og legge til rette for å nå de mål klubben har vedtatt.

 

 

Komite for

KLUBBADM OG KAMERATSKAP

 

Leder: Per-Arne Davidson

Aasmund, Nils Arve, Hans Fredrik, Elisabeth, Per Steinar, Halstein

 

Oppgaven er å bidra til en effektiv organisasjon. Arrangerer sosiale tilstelninger, utpeker ordensmenn og kvinner

 

Kontaktperson for

UTVEKSLING 

 

Magne Sveen

 

Oppgaven er å være en evnt students kontaktperson (både den som sendes ut og den vi får inn)

 

Komite for

TRF

INTERNASJONAL, YRKES OG SAMFUNNSTJENESTE

 

Leder: Aage Engen  

Magne, Albrecht

 

 

 

 

Oppgaven er å iverksette tiltak for å støtte TRF (Rotaryfondet) økonomisk, heri Polio Pluss. Koordinering av deltakelse i evnt internasjonale prosjekter. Komiteen er tildelt ansvar for klubbens oppgaver når det gjelder GSE, RYLA, sommercamps og stipendier.

 

CICO

 

Per Bjørke     

 

 Oppgaven er å planlegge og iverksette tiltak for å informere medlemmene om klubbens aktiviteter, heri serviseprosjekter, og eksternt for å gjøre klubben kjent for omverden. 

 

Komite for

PROGRAM

 

Leder: Marianne Skjærstad

Hilde, Svein, KristinSissel, Halstein

 

 

Oppgaven er å planlegge og organisere programmet for møtevirksomheten gjennom året og sørge for at medlemmene blir kjent med programmet. (Husk egoforedrag, 3min klubbsaker, kameratkvelder. ( dager?)

 

Komite for

MEDLEMSKAP

 

Leder: Håkon Westerhaug

Sissel, Per, Gunnar  

 

Oppgaven er å planlegge og iverksette tiltak for å rekruttere medlemmer og for å beholde medlemmer. VI OPPMUNTRER GJESTER TIL Å MØTE!


 

 

 

 

                                                   

Sosiale medier

Møteinformasjon

Møtested: Kilde Gjestgiveri
Adresse: Kildeveien 14
Postnummer: 2340
Sted: LØTEN
Land: NO
Møtedag: Torsdag
Møtetid: 19:00
Møtespråk: no


Les merroterende Lenker

Nyheter fra
Rotary International:

Loading RSS...

NORFO - Rotary RSS

Loading RSS...

District - Rotary RSS

Loading RSS...